YÜKLENİYOR... Omega Yem Katkı
Hoşnudiye Mah. 732. Sokak no:28/43 Tepebaşı / Eskişehir / Türkiye info@omegayemkatki.com
Blog

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

07.09.2021 08:56:52 | Kategori Adı

Vitaminler genel olarak hayvan vücudunda sentezlenemeyen, ancak yaşamsal fonksiyonların normal seyri için kaçınılmaz olarak gereksinim duyulan bileşikler olup organizmada cereyan eden tüm metabolizma faaliyetleri içinde kendilerine özgü spesifik görevleri yerine getirirler. Eğer hayvan gereksinim duyduğu düzeylerde alamazsa yaşamsal fonksiyonlar da bozukluklar görülmekle birlikte bunun sonucunda da vitamin eksikliği semptomları ortaya çıkmaktadır. Çiftlik hayvanları için vitaminlerin tümü (normal yetiştirme koşulların da C vitamini hariç) esansiyeldir, yani dışarıdan hayvana verilmeleri gereklidir. Ancak ruminant hayvanlar belirli düzeylerde B grubu vitaminlerini rumenlerindeki mikroorganizma faaliyeti sonucu sentezleyebilirler.

Çiftlik hayvanlarında vücudun gereksinim duyduğu düzeylerde A vitamini alınmadığı takdirde; büyümede gerileme, zayıflık, kıl veya tüylerde kırışıklık, göz yaşı bezlerindeki sıvıda eksilme, gece körlüğü, ergin tavuklarda göz etrafında peynirimsi salgı oluşumu, yumurta üretimi ve çıkış gücünde azalma, üreme faaliyeti ve süt veriminde azalma, hastalıklara karşı dirençte kayıp, gece körlüğü, ishal ve epitel dokunun kendini yenileyememesi gibi problemlerle karşılaşılır.

Antiraşidik faktör olarak da bilinen vitamin D, kalsiyum ve fosfor'un bağırsaklardan emilmesine yardım ederek kemik ve iskelet gelişimi için gerekli olan bu minerallerin yarayışlılığını artırır. Ayrıca kalsitonin ve paratiroid hormonla birlikte kan kalsiyum düzeyinin ayarlanmasına yardımcı olur. Kemikte olduğu gibi yumurta kabuğunda da Ca mineralinin kristalizasyonuna yardım eder.

Gün içinde bol miktarda güneş ışığı alan ruminant hayvanlar için bu açıdan sorun yokken, modern tavukçuluk işletmelerinin çoğunda yapay aydınlatma yoluyla üretim yapıldığından tavuklar tüy ve derilerinde bulunan kolesterolü vitamin D3'e çeviremezler. Bu nedenle entansif olarak yetiştiriciliği yapılan kanatlı kümes hayvanlarının vitamin D’yi yemleriyle almaları zorunludur. Öte yandan, ruminant hayvanlar içinde olası eksikliği gidermek için rasyona belirli düzeyde vitamin D katkısı ilave etmek gerekmektedir.

Antisterility vitamin olarak da bilinen vitamin E biyolojik antioksidan olup doymamış yağların, vitamin A ve karotenin oksidasyonunu önlemektedir. Antioksidan aktivitesi yanında üreme, bağışıklık ve hormon üretiminde görev aldığı bilinmektedir.

Vitamin E noksanlığı yanında bir de selenyumca eksik beslenme söz konusu ise karaciğerde bozulma, ensefalomalasi, eksüdatif diyatez ve beyaz kas hastalığı görülür. Ensefalomalasi, civcivlerin boyun ve ayaklarının çarpık hal alması ile karakterize edilen bir felç durumudur.

Beyaz kas hastalığı, daha çok yeni doğan ruminantlarda selenyum elementi noksanlığının da etkisi ile şekillenir. Özellikle kalp kası büyük oranda zarar görmektedir. Hayvan ayakta duramaz hale gelir. Uzun süreli vitamin E eksikliği tüm çiftlik hayvanlarının erkeklerinde devamlı kısırlığa yol açarken, dişi memelilerde döl tutmama, kanatlılarda ise yumurta üretimini belirgin bir şekilde etkilemediği halde çıkış gücünün düşmesine yol açar. Embriyo ölümleri, dolaşımda meydana gelen aksamalar nedeni ile inkübasyonun ilk 4 gününde meydana geldiği gibi, son günlerde de meydana gelmekte, hatta yumurtadan çıkıştan sonra da ölümler görülmektedir.

 

Kullanılması Önerilen Ürünler;

Omega Se-Vit E

Hayvanlarda Selenyum ve Vitamin E yetersizliğine bağlı büyümede gecikme, beslenme bozukluğuna bağlı döl verimi kaybı, miyopatiler, selenyumdan fakir arazilerde otlayan veya aldıkları besinlerde E vitamini eksik olan hayvanların yavrularını korumak amacıyla kullanılmaktadır.

Omega ADEK

Vitamin eksikliklerinde takviye amaçlı kullanılmaktadır. Yemden yararlanmayı arttırarak canlı ağırlık artışına katkı sağlamaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı direnci arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek ölüm olaylarının azaltır.

Omega BCK Likit

Kanatlılarda vitamin eksikliğine bağlı görülen zayıflık, iştahsızlık, kuluçka oranında düşüklük, yürüme zorluğu, kanın pıhtılaşmaması ve strese bağlı görülen  yumurta verim ve kabuk kalitesinde azalma, immun sistemin baskılanması sonucu hastalıklara karşı direncin azalması gibi problemlerin önlenmesi amacıyla kullanılır.

Ruminantlarda vitamin eksikliğine bağlı görülen düşük canlı ağırlık, büyüme ve gelişme yetersizliği, yemden yararlanamama, süt verimi düşüklüğü, fertilite ve yavru zarlarını atamama problemi gibi durumların önlenmesi için kullanılır.

Omega Aminochick

İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki aminoasitler sayesinde; bağışıklık sistemi güçlenir, gelişim geriliği engellenir. Aminoasit eksikliğinde görülen prolapsus (kloakın kısmen dışarı çıkması) sonucu oluşan kanibalizm, yağlı karaciğer sendromu gibi hastalıkların ortaya çıkmasını engeller. Yumurtacı tavuklarda yumurta büyüklüğü istenilen seviyede olur ve verimde artış gözlenir. Etlik piliçlerde yemden yararlanmayı arttırarak canlı ağırlık artışına katkı sağlamaktadır.

Omega Multivit

Hayvanlarda vitamin eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. İçerisinde yüksek düzeyde vitamin bulunan bu ürün; kemik dokunun sertleşmesi ve gelişmesini sağlayarak raşitizm ve osteomalasi gibi hastalıkların oluşumunu engeller, görme cisimciklerinin gelişmesini sağlar, durgunluk gibi depresyon hallerinin veya stres hallerinin oluşmasına engel olarak sinirsel bozuklukların meydana gelmesini önler, bağışıklık sistemini güçlendirerek gelişme geriliğinin oluşmasına engel olur.

 

Omega Vitav

Kanatlı hayvanlarda görülen hastalıkların büyük bir çoğunluğu vitamin eksikliğine bağlı olarak görülmektedir. Bu ürün en büyük verim kaybına neden olan perosis, raşitizm, kıvrılmış ayak paralizi, encephalomalacpa, kas distrofisi, eksudatifdiastesis, dermatid, ağız lezyonları, konjoktivit, anemi, yağlı karaciğer ve böbrek sendromu, aşırı kanama, seyrek tüyler, kuluçka problemleri ve embriyo problemlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.